APELURI EXTERNE

COMISIA EUROPEANĂProgramul Europa Creativă

COMISIA EUROPEANĂFinanțări pentru startup-uri și IMM-uri europene de tehnologii în domeniul apărării

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENEProgramul RO CULTURA

FUNDAȚIA ORANGE„Lumea prin Culoare și Sunet” 2023

AMBASADA FRANTEIConcurs de proiecte 2023

COMISIA EUROPEANĂProgramul ERASMUS – Cereri de propuneri 2023

Ambasada SUA în RomâniaFondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENEProgramul Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Ambasada SUA în RomâniaOportunitate de finanțare pentru conservarea obiectivelor culturale

Fundația pentru Dezvoltarea Societății CivileApelul 4 Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

UNIUNEA EUROPEANĂSchemă de minimis pentru sectorul independent

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENEActive Citizens Fund în România apelul #3

UNIUNEA EUROPEANĂSchemă de minimis pentru sectorul independent

SHARED GREEN DEAL

COMISIA EUROPEANĂPropuneri de proiecte 2023

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENEProgramul RO CULTURA

COMISIA EUROPEANĂProgramul Erasmus

WORTH II Al doilea apel este deschis până pe 15 februarie 2023

SHARED GREEN DEAL Oportunitate de finanțare pentru acţiuni locale în sprijinul iniţiativei „Green Deal”

Ambasada SUA în RomâniaFondul Ambasadorial pentru Conservarea Patrimoniului Cultural

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENEActive Citizens Fund în România apelul #3

Fundația Comunitară Bucuresti – un nou program de finanțare

COMISIA EUROPEANĂOportunități de finanțare prin Programul Europa Creativă

COMISIA EUROPEANĂSesiune informativă privind cererile de propuneri Erasmus+ 2023

Apel al Programului Interreg IPA România-Serbia

NetZeroCities apel Pilot Cities

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – Active Citizens Fund Apel #10

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă

Granturi de călătorie ale Fundației Zis

UNIUNEA EUROPEANĂ – Finanțări pentru elaborarea planurilor de management

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – Finanțări pentru creșterea gradului de conștientizare privind

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE/ANPCDEFP – Utimul apel (runda 6) dedicat mobilității în învățământul universitar

COMISIA EUROPEANĂ/ANPCDEFP – Zilele Consilierii Domeniul Tineret

Interreg Europe – Granturi pentru conştientizarea privind drepturile omului şi tratament egal

PROGRAMUL DEZVOLTARE LOCALĂ – Apelul de proiecte Transfer de bune practici

FUNDAȚIA pentru DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE – Apelul de proiecte Conectare. Dezvoltare. Acces

COMISIA EUROPEANĂ – Cererea de propuneri de proiecte-Sprijin pentru implementarea Mărcii Patrimoniului European

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – Apelul Conectare. Dezvoltare. Acces.

COMISIA EUROPEANĂ – Apel de proiecte de jurnalism transfrontalier pentru tinerii europeni

Active Citizens Fund – Conștientizare privind drepturile omului şi tratament egal

CONSILIUL EUROPEI – Apel de propuneri pentru acordarea de Granturi pentru organizații neguvernamentale

Premiul Global ESD Okayama 2022

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – Programul Energetic din România lansează apelul final

COMISIA EUROPEANĂ – Apel pentru profesori și școli aplicați pentru proiectele Jean Monnet!

COMISIA EUROPEANĂ – Un nou apel de propuneri pentru a stimula inovația socială

Interreg Europe primul apel de proiecte

COMISIA EUROPEANĂ – Corpul european de solidaritate Apel Național 2022

COMISIA EUROPEANĂ – Apeluri de proiecte CEDV în cadrul financiar 2021 2027

UNIUNEA EUROPEANĂ – Un apel deschis pentru implementarea Noului Bauhaus european

CONSILIUL EUROPEI – EYF oferă granturi structurale pentru costurile administrative generale suportate de ONGurile de tineret

COMISIA EUROPEANĂ – Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

UNIUNEA EUROPEANĂ – APEL de proiecte MusicAIRE

Forumul generațiilor creative

Termenul limită: 15 martie 2022

CONSILIUL EUROPEI – Apel special pentru sprijinirea proiectelor din cadrul campaniei pentru tineret 2022

Corpul european de solidaritate – APEL de propuneri_

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE -Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Termenul limită: 31 mai 2022

AMBASADA FRANȚEI – Concurs de proiecte pentru ONG

COMISIA EUROPEANĂ lansează instrumentul de investiții interregionale pentru inovare în valoare de 570 de milioane EUR

Interreg EuropeApeluri de proiecte – Program 2021-2027

Termenul limită: 31 mai 2022

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene– APEL suplimentar de propuneri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020  

COMISIA EUROPEANĂ –  Apel de asistență tehnică privind combaterea sărăciei energetice – Platforma de consiliere în domeniul sărăciei energetice (EPAH)

COMISIA EUROPEANĂ – Granturi pentru activități internaționale de tineret

NAȚIUNILE UNITE – Programul de granturi UNODC DAPC

Termenul limită: 31 ianuarie 2022

COMISIA EUROPEANĂ – 1.000.000 de euro pentru Promovarea participării tinerilor la programul EUTEENS4GREEN

Ambasada SUA la București, Biroul de Diplomație Publică

Termenul limită: 31 martie 2022

POIM – APELUL Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate

Termenul limită: 31 decembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”

Termenul limită: 20 decembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023”

Termenul limită: 20 decembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APEL la propuneri de proiecte care vizează incluziunea copiilor romi în şcoală

Termenul limită: 03 decembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APEL Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă

Termenul limită: 03 decembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APEL învățământ preuniversitar

Termenul limită: 03 decembrie 2021

COMISIA EUROPEANĂ – Proiect-pilot: Informarea și implicarea publicului tânăr în dezbateri privind viața recentă și viitoare din Europa

Termenul limită: 21 octombrie 2021

COMISIA EUROPEANĂ – APEL la propuneri 2021- Subvenții anuale de funcționare 2022 pentru sprijinirea rețelelor de ONG-uri sociale la nivel UE

Termenul limită: 30 septembrie 2021

COMISIA EUROPEANĂ – Programul „Susținem Sectorul Cultural din București ”

Termenul limită: 14 septembrie 2021

COMISIA EUROPEANĂ – Proiect-pilot: Informarea și implicarea publicului tânăr în dezbateri privind viața recentă și viitoare din Europa

Termenul limită: 21 octombrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – Schema de granturi mici  – Intervenții prioritare pentru comunitățile rome

Termenul limită: 14 octombrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – Apelul 5- Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare

Termenul limită: 14 octombrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiență energetică și securitatea energetică

Termenul limită: 14 octombrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Energie regenerabilă – GEOTERMALĂ (runda 2)

Termenul limită: 30 septembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Creșterea competitivității întreprinderilor românești

Termenul limită: 22 septembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea Romă

Termenul limită: 20 septembrie 2021

CEDV – APELUL de propuneri limitat restrâns la autoritățile naționale pentru protecția datelor cu privire la contactarea părților interesate de legislația privind protecția datelor (CERV-2021-DATA)

Termenul limită: 09 septembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL #1 – Participare civică în zone insuficient deservite

Termenul limită: 09 septembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Termenul limită: 09 septembrie 2021

CEDV – APELUL de propuneri pentru protecția și promovarea drepturilor copilului

Termenul limită: 07 septembrie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – RO-CULTURA: Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3)

Termenul limită: 31 august 2021

CEDV – Apel de propuneri pentru înfrățirea orașelor și rețele de orașe (CERV-2021-CITIZENS-TOWN)

Termenul limită: 26 august 2021

INTERREG EUROPE 5 – Call for additional activities

Termenul limită: 02 iulie 2021

POR – APELUL Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale – grup vulnerabil copii

Termenul limită: 01 iulie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL 2 „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Termenul limită: 30 iunie 2021

POCA – APELUL Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale

Termenul limită: 30 iunie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Electrificarea gospodăriilor

Termenul limită: 30 iunie 2021

CEDV – APELUL Subventii de funcționare pentru parteneri-cadru activi în domeniul valorilor Uniunii

Termenul limită: 29 iunie 2021

CEDV – APELUL acorduri-cadru de parteneriat de 4 ani pentru a sprijini rețelele europene, organizațiile societății civile active la nivelul UE și grupurile de reflecție europene în domeniile valorilor

Termenul limită: 22 iunie 2021

CEDV – APELUL de propuneri pentru Memoria europeană CERV-2021-CITIZENS-REM

Termenul limită: 22 iunie 2021

POPAM – APELUL Investiții productive în acvacultură

Termenul limită: 18 iunie 2021

REGIO – APELUL Incubatoare de afaceri

Termenul limită: 14 iunie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)

Termenul limită: 04 iunie 2021

UNIUNEA EUROPEANĂ – DigiTraining -Competențe digitale și instrumente manageriale pentru muzeele mici și mijlocii și instituțiile de patrimoniu

Termenul limită: 31 mai 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Capacitate  sporită  de  furnizare  a  energiei regenerabile

Termenul limită: 31 mai 2021

REGIO – APELUL Promovarea transferului tehnologic – Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Termenul limită: 15 mai 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL “Furnizarea de servicii de sănătate tip outreach în vederea îmbunătățirii prevenției pentru populația vulnerabilă din zone izolate”

Termenul limită: 29 aprilie 2021

PROGRAMUL DEZVOLTARE LOCALĂ – APELUL Drepturile Omului

Termenul limită: 22 aprilie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal

Termenul limită: 20 aprilie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Educație și implicare civică

Termenul limită: 20 Aprilie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

Termenul limită: 20 Aprilie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Educație și implicare civică

Termenul limită: 20 Aprilie 2021

GRANTURI SEE ȘI NORVEGIENE – APELUL Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal

Termenul limită: 20 Aprilie 2021

Apelul adresat educației non formale în sistem outdoor a fost prelungit

Termen prelungit pentru depunerea proiectelor în cadrul apelului ”Viitor pentru tinerii NEETs I”

Anunț privind prelungirea perioada de depunere a cererilor de finanțare MLPDA

Sari la conținut